Utredninger av fysiske restaureringstiltak i vassdrag i Huvo - kunngjøring av anskaffelse

Cyanobakterier i Hersjøen – mengder og problemer

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2017

Spesialgytegrus for røye lagt ut i Øyangen

Kartlegging av fiskevandringshindre og fysiske inngrep i vassdrag