Tilstanden for fisk i bekker og elver er kartlagt igjen i 2016

Invitasjon til informasjonsmøte om Hersjøen

Godkjent vannforvaltningsplan 2016-2021

Sedimentundersøkelsen i Hersjøen har gitt klare svar

Tilstanden for fisken i Vorma er nå undersøkt