Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2015-2016

Invitasjon til informasjonsmøte om Hurdalssjøen

Tilstanden for fisk i bekker og elver er kartlagt igjen i 2016

Invitasjon til informasjonsmøte om Hersjøen

Godkjent vannforvaltningsplan 2016-2021