Tiltaksrettet overvåking for 2017, 2018 og 2019 - kunngjøring av anskaffelse

Røyas problemer i Øyangen er undersøkt

Fiskesamfunnet i Hurdalssjøen undersøkes nå

Plantesamfunnet i Hurdalssjøen undersøkes nå

Overvåkingen av vassdragene videreføres i 2016, noe forsterket i forhold til fjoråret.