Plantesamfunnet i Hurdalssjøen undersøkes nå

Overvåkingen av vassdragene videreføres i 2016, noe forsterket i forhold til fjoråret.

Resultater fra tiltaksrettet overvåking 2015

Anbudskonkurranse: klassifisering av Hurdalssjøen med vannplanter som kvalitetselement

Klassifisering av Hurdalssjøen, med fisk som kvalitetselement – kunngjøring av anskaffelse