Sedimentundersøkelsen i Hersjøen har gitt klare svar

Tilstanden for fisken i Vorma er nå undersøkt

Tiltaksrettet overvåking for 2017, 2018 og 2019 - kunngjøring av anskaffelse

Røyas problemer i Øyangen er undersøkt

Fiskesamfunnet i Hurdalssjøen undersøkes nå