Fiskesamfunnet i Hurdalssjøen undersøkes nå

Plantesamfunnet i Hurdalssjøen undersøkes nå

Overvåkingen av vassdragene videreføres i 2016, noe forsterket i forhold til fjoråret.

Resultater fra tiltaksrettet overvåking 2015

Anbudskonkurranse: klassifisering av Hurdalssjøen med vannplanter som kvalitetselement