Fakta om vassdragene

Fakta om vassdragene omfatter per nå:

Oversiktskart og vassdragsinndelingen
Avgrensingen av vannregioner og vannområder.

Oversikt over vannforekomstene
Vannområdet Hurdalssvassdraget/Vorma er delt inn i 52 vannforekomster.

Detaljerte vassdragsopplysninger
Detaljerte opplysninger som dypdekart, vannføringer mm der det finnes

 

 

 OK øø