HUVO

Gruppene

Leder for styringsgruppa:
Ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzau
Daglig leder:
Helge B. Pedersen

Kontaktinformasjon:
Vannområdet
Hurdalsvassdraget/Vorma
Sekretariatet,
c/o Nannestad kommune
Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Tlf. 66105067/66105000.
Mob. 47760093
E-post til daglig leder
E-post formelle henvendelser

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Glomma.


Flere nyheter…

Huvo bildecollage

Rent vann –
for alle grupper
for alle formål
for all tid.