Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2018

Prøvetakingsplaner for å avdekke mulige miljøgifter er utarbeidet

Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

Algeoppblomstring i Hersjøen i sommer

Utredninger av problemkartlegging av miljøgifter innen Huvo - kunngjøring av anskaffelse