Anbudskonkurranse: Restaureringsplan for Hurdalselva

Kartlegging av fiskestatus i bekker og mindre elver i Hurdalsvassdraget/Vorma i 2021

Opprydding av spredte avløp er godt i gang

Restaureringstiltak gjennomført i Honsjøen-Hona

Tiltaksrettet overvåking for 2022 – 2027, kunngjøring av anskaffelse