Invitasjon til informasjonsmøte om Hersjøen

Godkjent vannforvaltningsplan 2016-2021

Sedimentundersøkelsen i Hersjøen har gitt klare svar

Tilstanden for fisken i Vorma er nå undersøkt

Tiltaksrettet overvåking for 2017, 2018 og 2019 - kunngjøring av anskaffelse