Miljøgiftkartlegging

Fiskedøden i Risa – vurdering av mulige årsaker

Habitatjusterende tiltak, ferdig utredet for 5 vassdrag

Grasdekte vannveier og pollinerende insekter

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2018