Miljøtilstandsvurdering er gjennomført

Biologiske undersøkelser er ferdige

Lavere nivå av miljøgifter i fisk enn fryktet

Ny rødalgeslekt for Norge påvist i Eidsvoll

Hurdalssjøen som drikkevannskilde