Foreløpig tiltaksanalyse er levert

Avlastningsbehovene er beregnet

Helsesjekken for alt vann er oppsummert

Vurdering av demning og barriereffekt for fisk

Arbeidet med tiltaksanalyse er i gang