Rapporten fra økologisk klassifisering er ferdig

Offentlige veier som barrierer for fisk

Miljøtilstandsvurdering er gjennomført

Biologiske undersøkelser er ferdige

Lavere nivå av miljøgifter i fisk enn fryktet