Ønsker nasjonale overvåkingsstasjoner

Anbefaler at reguleringen av Vorma vurderes i tiltaksanalysen

Innsigelse til reguleringsplan som berører Vorma

Unngå spredning av vasspest

Økologisk klassifisering er i gang