Ny rødalgeslekt for Norge påvist i Eidsvoll

Hurdalssjøen som drikkevannskilde

RMP for landbruket på høring

Ønsker nasjonale overvåkingsstasjoner

Anbefaler at reguleringen av Vorma vurderes i tiltaksanalysen