Miljøtilstanden i Øyangen kartlegges

Klassifisering - vitenskapelig fastsetting av miljøtilstanden er i gang

Kostholdsråd og fisk

Vannområdeutvalget er formelt etablert

"Helsetilstanden" i vassdragene sjekkes