Overvåkingen av vassdragene videreføres i 2016, noe forsterket i forhold til fjoråret.