Klassifisering - vitenskapelig fastsetting av miljøtilstanden er i gang