Sedimentundersøkelsen i Hersjøen har gitt klare svar