Tilstanden for fisk i bekker og elver er kartlagt igjen i 2016