Nytt manøvreringsreglement for Hurdalssjøen – prøvereglement pågår