Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen