Habitatjusterende tiltak, ferdig utredet for 5 vassdrag