Inviterer til informasjonsmøter for gårdbrukere/grunneiere