Klassifisering av Hurdalssjøen, med fisk som kvalitetselement – kunngjøring av anskaffelse