Båtseptikanlegg i Vorma i Sundet er nå etablert

·