Klassifisering – vitenskapelig fastsetting av miljøtilstanden er i gang

·