Rapporten fra økologisk klassifisering er ferdig

·