Faggruppe kommunalteknikk

Kommunalteknikkgruppa skal bistå organisasjonen med sin fagkompetanse primært innenfor spørsmål rundt kommunalteknikk og spredt avløp, og innarbeide prosjektets forutsetninger i den enkelte kommunes utøvelse av sektormyndigheten.

Gruppa består av ansatte i kommuner, fylkeskommune og statsforvalter.

Leder for kommunalteknikkgruppa er: Solveig Fagerli (Eidsvoll kommune).

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til faggruppe kommunalteknikk
og hvem som er representert i faggruppa.