Faggruppe landbruk

Landbruksgruppa skal bistå organisasjonen med sin fagkompetanse primært innenfor landbruksfaglige spørsmål, og innarbeide prosjektets forutsetninger i den enkelte kommunes utøvelse av sektormyndigheten.

Gruppa består av ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, og statlige sektormyndigheter. I tillegg vil Romerike Landbruksrådgivning tiltre gruppa ved behov. 

Leder for landbruksgruppa er: Dag E. Opsahl (Eidsvoll kommune).

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til faggruppe landbruk
og hvem som er representert i faggruppa.