Faggruppe økologi

Økologigruppa skal bistå organisasjonen med sin fagkompetansen primært innenfor temaer som økologi, vern, brukerinteresser, drikkevann, miljømål og overvåking.

Gruppa består av ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter og og statlige sektormyndigheter.

Leder for økologigruppa er: Stig Nordli (Hurdal kommune).

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til faggruppe økologi og
hvem som er representert i faggruppa. ... .u