Fakta om vassdragene

Fakta om vassdragene omfatter per nå:

Oversiktskart og vassdragsinndelingen
Avgrensingen av vannregioner og vannområder.

Oversikt over vannforekomstene
Vannområdet Hurdalssvassdraget/Vorma er delt inn i 52 overflatevannforekomster, og 8 grunnvannsforekomster.

Detaljerte vassdragsopplysninger
Detaljerte opplysninger som areal, dypdekart, vannføringer mm der det finnes, samt hva som påvirker vassdragene, miljømål og miljøtilstand.

Vann-Nett
For alle opplysninger per vassdrag/vannforekomst, henvises til Vann-Nett Portal (ikke operativ på Internett, explorer, men i nettlesere som f.eks. Google Crome, Firefox med flere).

 

 

 OK øø