Dybdekart mm

Følgende innsjøer er per nå registrert med dypdekart:

Følgende innsjøer har opplysninger om volumdata, men ikke kartfestet:
Følg denne lenken, kryss av på "vassdrag" og "innsjødatabase", klikk deretter på den enkelte innsjø som er markert.

  • Fjellsjøen
  • Heggetjern
  • Søndre Holsjø
  • Hurdalssjøen

Følgende data finnes over vannføringer (sanntidsdata, NVE):

  • Vorma (ved Ertesekken): NVE Atlas