Oversikt over vannforekomstene

En oversikt over alle 52 overflatevannforekomstene (VF) ligger her: Ved å klikke på vannforekomst ID til den enkelte VF i dette regnearket, kommer en direkte til Vann-nett med detaljert informasjon. Vennligst merk at data i Vann-nett ikke er oppdatert til enhver tid.


Figuren nedenfor viser hvor mange VF i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma som ligger i hver av de 9 kommunene som vannområdet består av.

VF i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma