Referansegruppa

Referansegruppa

Referansegruppa ble etablert på oppstartsmøte den 29.02.2012, der i alt 31 personer deltok.

Referansegruppa skal bistå i prosjektet med sin lokalkunnskap, orienteres om arbeidet og bringe kunnskaper om vannforskriftsarbeidet med seg videre inn i egne lag og organisasjoner, for å være godt forberedt til de formelle høringsprosessene og den videre oppfølgingen av planene.

Gruppa er bredt sammensatt, og har åpen deltagelse. Den består i hovedsak av foreninger, lag, organisasjoner, grunneiere og næringslivsaktører som har interesser i forhold til vannforvaltningen og av andre ressurspersoner.

Se gjerne den organisatoriske oversikten her,
oppgavene til referansegruppa og
hvem som er representert i referansegruppa.

Mandat
Representanter

Huvo bildecollage

Rent vann –
for alle grupper
for alle formål
for all tid.