Jordbruk og skogbruk

Rapporter, notater mm fra undersøkelser knyttet til landbruk innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, med relevans til vannkvaliteten.
En pdf-fil ligger som lenke til publikasjonen der den er tilgjengelig, ved å trykke på referansen. Der det ikke er lagt opp noen lenke, har vi ingen pdf tilgjengelig. Men for oversiktens skyld er alle kjente kilder tatt med. De er sortert alfabetisk etter forfatters navn.

Kværnø S. H., H. Borch, I. Greipsland, A.-G. B. Blankenberg, H. O. Eggestad, M. Bechmann. Beregning av landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i vannregion Glomma. Biofors Rapport Vol 9. Nr. 37.